تفکرات ِ ضد و نقیض ِ یک کالفته

کالفته ( Kalofteh ) در لغت به معنای آشفته و پریشان است. و البته معنای دیوانه هم می‌دهد.

آذر 90
2 پست
آبان 90
4 پست
دختر
2 پست
قیمه
1 پست
تاسوعا
1 پست
درد
2 پست
امتحان
1 پست
مغرور
1 پست
فاطی
1 پست
زندگی
1 پست
پخته
1 پست
خرمالو
1 پست
عذاب
1 پست
شیر
1 پست
زانو
1 پست
عید_غدیر
1 پست